Вентилационната система от А до Я

Още от древни времена хората в най-горещите места на планетата са изграждали вентилационни системи, с които да поддържат сградите си добре проветрени и в идеални климатични условия. Чистият въздух е едно от най-важните условия за добро здраве и качествен живот. Ето защо вентилационната система е задължителен елемент от всяка една сграда – била тя жилищна или обществена.

Вентилационната система от А до Я

При съвременните сгради, които са много по-добре изолирани от тези преди 20-30 години, добрата вентилация е задължителна, защото при тях липсва така наречената естествена вентилация, характерна за сградите в миналото, която се е осъществявала благодарение на процепите в не толкова добрата дограма.

Много хора ще си кажат, защо ми е вентилационна система, когато мога да отворя прозореца и да проветря помещението. Но като се замислим през повечето сезони атмосферните условия навън не са достатъчно добри, за да ти осигурят комфорт при отворен прозорец. През зимата е студено, през лятото е топло, понякога вали и е влажно, през пролетта и есента има доста полени, които засягат алергичните хора, а големите градове са толкова замърсени, че чистият въздух е мираж.

От друга страна вентилационната система ти осигурява постоянна циркулация на въздуха, като вкарва в помещенията свеж въздух, изкарва застоялия и в същото време ефективно филтрира полени, прах и други замърсители, така че да ти осигури здравословна среда на живот, както през деня, така и през нощта.

Съвременните вентилационни системи разполагат с най-различни елементи, разработени, за да ти гарантират винаги свеж въздух, минимизирайки всички странични ефекти, като шум, температурен дискомфорт, влажност и т.н.

Инвестирайки в добра вентилационна система, инвестираш в най-важното условие за качествен и здравословен живот – чистият въздух.

Не си мисли обаче, че изграждането на вентилационна система е нещо супер сложно. Всеки хоби майстор би се справил, стига да знае това-онова за принципите на вентилацията.

Вентилацията е процес, при който застоялият въздух от едно помещение или сграда се извежда, като в същото време се вкарва свеж въздух. За тази цел е необходимо изграждане на система от въздуховоди, вентилатори, клапи, решетки и други аксесоари. По така изградената система, застоялият въздух излиза, а свежият влиза. Ето кои са основните елементи на всяка вентилационна система:

За да накараме свежия въдух да влезе в помещението, ни е нужен нагнетателен вентилатор, а за да изкараме застоялия - смукателен вентилатор. И двата вентилатора трябва да притежават необходимата мощност, за да преодолеят съпротивлението на елементите от въздуховодната система. При входа и изхода на вентилационната система се монтират фасадни решетки с филтър.

Според приетите норми, за най-добър комфорт, трябва да се осъществи поне трикратен обмен на въздуха за един час. Това означава, че ако имаме  помещение с обем 100м3, то трябва за един час да вкараме и изкараме от него 300м3 въздух. За помещения, в които се отделят задушливи газове, цифрите разбира се са по-високи, а в допълнение трябва и да се монтират филтри на смукателната магистрала.

Самите въздуховоди се свързват помежду си в една система с помощта на различни съединители, колена, преходи и т.н. и се монтират към тавана или стената с помощта на скоби, шпилки и анкери. Присъединяването на вентилационни решетки към въздуховодната мрежа може да стана директно към въздуховодите или чрез гъвкав въздуховод и присъединителна кутия.

Това накратко са основните елементи на вентилационната система. Ако разполагаш с необходимото време и желание за работа, би могъл да изградиш такава в своя дом. На praktis.bg и в нашите хипермаркети ще намериш всичко необходимо!

« Назад
© Developed by CommerceLab
Praktis
Абонирайте се за нашите специални предложения: