Гаранционни условия ламиниран паркет

Гаранционни условия.

Kronoswiss ламиниран паркет трябва да бъде, както преди, така и по време на инсталацията, инспектиран изцяло за всякакъв вид дефекти. Веднъж инсталирани, панелите се считат че са с приемливо качество. Kronoswiss ламиниран паркет трябва да бъде инсталиран по експертен начин, според инструкциите за инсталиране, на сухо място, в съответствие на съответната Стандартна Категория. Ако е инсталиран във влажни помещения Kronoswiss ламинат, не се покрива от гаранцията. Засегнатите площи Kronoswiss ламиниран паркет трябва да бъдат на една област, която е най-малко 1 cm2, както и лесно да се идентифицират. Засегнати ръбове на Планките, причинени или от неправилна употреба или поддръжка, или особено механично натоварване, не се покриват от гаранцията. За да направи рекламация под гаранция, Kronoswiss ламинирания паркет трябва да е бил третирани в съответствие с инструкциите за грижи и редовно да е почистван и поддържан. Всички гаранционни претенции трябва да бъдат представени най-късно в срок от 30 дни от настъпването на проблема. Това трябва да бъде направено в писмена форма с оригиналното свидетелство за покупка. За да се оцени гаранционния иск, Kronospan Швейцария AG има право да инспектира засегнатата област на място.

Гаранция

След като рекламацията е приета, Kronospan Switzerland AG се задължава да предложи подмяна на материала на засегнатата област. В случай, че конкретния декор не е в наличност и е спрян от производство, клиента може да избере еквивалентен продукт от настоящата колекция. Като се има предвид, че е налице годишена 10% амортизация на Kronoswiss ламиниран паркет, Kronospan Швейцария AG ще направи подмяна на материал, въз основа на съответното ежегодно намаляване размера на засегнатата област. Абсолютно изключена е отговорността за по-нататъшни или свързани с допълнителни разходи и щети, особено закономерни – каквито са монтаж, демонтаж, транспортиране на повредените плочи за подови настилки и др. да се поема от Kronospan Швейцария AG. Това важи и за щети или компенсации от всякакъв вид

 

 

Домашни условия

Търговски зони

GRAND SELECTION

HDF AC 5 / KL. 33

35 years

5 years

GIANT

HDF AC 5 / KL. 33

30 years

5 years

MEGA

HDF AC 4 / KL. 32

25 years

2 years

SWISS GIANT

HDF AC 5 / KL. 33

35 years

5 years

SWISS INFINITY

HDF AC 4 / KL. 32

25 years

3 years

SWISS LIFESTYLE

HDF AC 4 / KL. 32

25 years

3 years

SWISS NOBLESSE

HDF AC 4 / KL. 32

25 years

2 years

SWISS NOBLESSE Style

HDF AC 4 / KL. 32

25 years

2 years

SWISS NOBLESSE V4

HDF AC 4 / KL. 32

25 years

2 years

SWISS-PRESTIGE

HDF AC 3 / KL. 31

15 years

1 year

SWISS SOLID CHROME

HDF AC 5 / KL.33

30 years

5 years

SWISS SYNC CHROME

HDF AC 4 / KL. 32

25 years

3 years

Praktis
Абонирайте се за нашите специални предложения: