ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА / ОБЩИ УСЛОВИЯ

"ГОЛЯМАТА ПРОЛЕТНА АКЦИЯ"


ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА

1.1. Организатор на Кампанията "ГОЛЯМАТА ПРОЛЕТНА АКЦИЯ" е „Мегадом"ООД, със седалище и адрес на управление: град София , ул. „Макгахан" №66, ЕИК: 130105570.

1.2. Организаторът осигурява техническите и комуникационните средства за провеждане на Кампанията и осигурява намаления по време на Кампанията.


ЧАСТ 2. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА

2.1.Кампанията се провежда във всички физически магазини PRAKTIS на територията на република България, както и на онлайн магазина - praktis.bg.

ЧАСТ 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА

3.1. Кампания, се организира с рекламна цел за популяризирането на марките и продуктите, предлагани от Организатора и ще се проведе съобразно разпоредбите на тези Правила в периода от 08.00 часа на 07.04.2023 г. до 20.00 часа на 09.04.2023 г.. За онлайн поръчки кампанията продължава до 24.00 часа на 09.04.2023г.

ЧАСТ 4. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

4.1. Официалните правила са изготвени и ще бъдат оповестени в съответствие с действащото българско законодателство. С тези правила се установяват условията за провеждане и прекратяване на кампанията „ГОЛЯМАТА ПРОЛЕТНА АКЦИЯ“, както и кои стоки и услуги участват в Кампанията.

4.2. Организаторът разпространява рекламни талони с индивидуални кодове, даващи право на отстъпка от 20 (двадесет) процента от стойността на наличните стоки за срока на кампанията, освен изрично упоменатите стоки и услуги, които не са включени в кампанията. Клиентът има право на отстъпка само при предоставяне на рекламен талон с индивидуален код на касата във физическите магазини PRAKTIS. Отстъпката се начислява при плащане на касата от стойността на касовия бон.

4.3. Цените на стоките предлагани в онлайн магазина на praktis.bg са крайни с начислена отстъпка и за тях не се изисква индивидуален код за отстъпка.

4.4. Отстъпката по време на кампанията не се комбинира с други талони и карти за намаления и не важи за артикули от актуалната брошура и артикули, които са обозначени със символ „Купи изгодно“ (за физическите магазини тези артикули са със зелени етикети).

4.5. Организаторът си запазва правото едностранно да допълва или променя условията на Кампанията, в съответствие с тези Правила и закона, като е задължен незабавно и публично да оповести съответните допълнения и промени. Всяко решение на Организатора в хода на Кампанията, взето в съответствие с тези Правила и закона, ще се счита за окончателно.

4.6. Официалните правила се публикуват преди началото на Кампанията на сайта https://praktis.bg/gamerules за целия период на Кампанията.


ЧАСТ 5. УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ

5.1. В Кампанията участват наличните продукти, предлагани в търговската мрежа на хипермаркети PRAKTIS, освен:

- Продукти обозначени със символ „Купи изгодно“
- Продукти по каталог (само за физическите магазини)
- Продукти с покупка на кредит с 0% оскъпяване
- Продукти с покупка на отложено плащане по договор за стоков кредит
- Продукти, закупени с ваучери


5.2.В кампанията не участват услугите, предлагани в хипермаркети PRAKTIS.
5.3. Услугите „Безплатен транспорт“ и „Безплатен монтаж“ се преустановяват за срока на кампанията.
Изключение правят избрани артикули в онлайн магазина, които са отбелязани с етикет „Безплатен транспорт“!

Стоките, закупени от онлайн магазина в периода на кампанията, е възможно да имат забавяне в предварително обявения срок на доставка.

Praktis
Абонирайте се за нашите специални предложения: