ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА / ОБЩИ УСЛОВИЯ

"PRAKTIS & EASYPAY"ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА

1.1. Организатор на Кампанията "PRAKTIS & EASYPAY" е „Мегадом"ООД, със седалище и адрес на управление: град София , ул. „Макгахан" №66, ЕИК: 130105570.

1.2. Организаторът осигурява техническите и комуникационните средства за провеждане на Кампанията и осигурява отстъпка по време на Кампанията.


ЧАСТ 2. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА

2.1 Кампанията се провежда във всички физически магазини PRAKTIS на територията на република България, както и на онлайн магазина - praktis.bg.


ЧАСТ 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

3.1. Кампанията, се организира с рекламна цел за популяризирането на марките и продуктите, предлагани от Организатора и ще се проведе съобразно разпоредбите на тези Правила в периода от 08.00 часа на 30.1.2023 г. до 20.00 часа на 28.2.2023 г.. За онлайн поръчки кампанията продължава до 24.00 часа на 28.2.2023г..


ЧАСТ 4. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

4.1 Официалните правила са изготвени и ще бъдат оповестени в съответствие с действащото българско законодателство. С тези правила се установяват условията за провеждане и прекратяване на кампанията „PRAKTIS & EASYPAY“, както и кои стоки и услуги участват в Кампанията.

4.2 Организаторът предоставя код за 15% отстъпка на „ЕПСА-Медия Маркет" ЕООД, които посредством касите на EasyPay ги разпространяват в полето за реклама на разплащателните разписки. Организаторът и „ЕПСА-Медия Маркет" ЕООД имат подписано споразумение с конкретните параметри на кампанията.

4.3 Организаторът предоставя отстъпка от 15 (петнадесет) процента на всички налични стоки за срока на кампанията, освен изрично упоменати стоки и услуги, които не са включени в кампанията. Отстъпката се начислява след представяне на кода от разписката издадена от EASY PAY, при плащане на касите в магазините на PRAKTIS. Отстъпката може да бъде използвана и при онлайн поръчки в полето: Код за отстъпка. Кодът може да бъде използван многократно в периода на кампанията.

4.4 Отстъпката по време на кампанията не се комбинира с други кодове, талони и карти за намаления, услуги, безплатен транспорт и безплатен монтаж.

4.5 Организаторът си запазва правото едностранно да допълва или променя условията на Кампанията, в съответствие с тези Правила и закона, като е задължен незабавно и публично да оповести съответните допълнения и промени. Всяко решение на Организатора в хода на Кампанията, взето в съответствие с тези Правила и закона, ще се счита за окончателно.

4.6 ОРГАНИЗАТОРЪТ или Епса-Медия имат неотменимо право да прекратят Играта по всяко време, обявявайки това на страницата си, на https://praktis.bg , в случай, че се установят злоупотреби, нарушаване на правилата или ако настъпят други обстоятелства, налагащи прекратяването на Играта. В тези случаи ОРГАНИЗАТОРЪТ не дължи каквито и да е компенсации на Участниците.

4.7 Официалните правила се публикуват преди началото на Кампанията на сайта https://praktis.bg за целия период на Кампанията.


ЧАСТ 5. УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ

5.1 В Кампанията участват всички налични продукти, предлагани в търговската мрежа на хипермаркети PRAKTIS, освен:
- Продукти в вече намалени цени и продукти с знак „Купи изгодно“ (жълти и зелени етикети)
- Продукти по каталог (само за физическите магазини)
- Продукти с покупка на кредит с 0% оскъпяване
- Продукти с покупка на отложено плащане по договор за стоков кредит
- Продукти, закупени с ваучери

В кампанията не участват услугите, предлагани в хипермаркети PRAKTIS.

Praktis
Абонирайте се за нашите специални предложения: